HEC - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam

Lĩnh vực tư vấn quản lý dự án


02:25' CH-13, 13/06/2012

Lĩnh vực tư vấn quản lý dự án:

1. Quản lý kế hoạch (tổng thể) dự án:

 • Mục tiêu, tính khả thi của dự án;
 • Tác động tích cực và tiêu cực của dự án (Đến an ninh xã hội, đến doanh nghiệp, đến cộng đồng, đến môi trường);
 • Lập dự án và thực hiện quy trình xin phê duyệt;
 • Thực hiện các quy trình thiết kế;
 • Đấu thầu, lựa chọn các nhà thầu tư vấn, thi công,…

2. Quản lý chi phí và nguồn lực:

 • Nguồn tài chính cho dự án;
 • Loại chi phí, thời gian cần sử dụng, giá trị;
 • Các phương án chi phí,số vốn lưu động, thời gian trả lãi,…

3. Quản lý thời gian và tiến độ:

 • Cơ cấu tổ chức, quản lý;
 • Cơ chế quản lý dự án,chế độ lương, thưởng, phạt;
 • Tiến độ theo kế hoạch.

4. Quản lý hợp đồng:

 • Quản lý phương thức và nội dung hợp đồng các loại (tư vấn, xây lắp, lắp đặt thiết bị, quản lý sau bán hàng,...);
 • Đàm phàn, ký kết hợp đồng;
 • Tính chất và các tình huống xảy ra;
 • Phương thức thanh toán.

5. Quản lý thi công xây lắp:

 • Quản lý chất lượng;
 • Quản lý tiến độ riêng phần xây dựng;
 • Quản lý khối lượng thi công xây dựng;
 • Quản lý an toàn lao động;
 • Quản lý tác động môi trường.

6. Quản lý rủi ro của dự án:

 • Phân tích độ nhạy cảm và khả năng rủi ro;
 • Tính điểm hòa vốn, các yếu tố tác động đến điểm hòa vốn;
 • Tính giá trị kỳ vọng (lãi) và hiểu ý nghĩa kỳ vọng này;
 • Lập danh sách các phương án lựa chọn khi có rủi ro.

7. Quản lý vận hành dự án:

 • Phương thức quản lý;
 • Cơ cấu quản lý;
 • Chi phí vận hành, quản lý;
 • Bảo hành, bảo trì;
 • Quản lý kế hoạch (tổng thể) dự án.

Danh mục các dự án đã tham gia tư vấn quản lý dự án:

Chi tiết xem thêm phần dự án.

Đội ngũ chuyên gia tham gia thực hiện dự án:

Chi tiết xem thêm phần chuyên gia.
Số lượt xem: 912  -  Cập nhật lần cuối: 14/09/2012 03:57' CH
Thư viện ảnh

Tài nguyên

© 2012 Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: 95/2 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội - Tel: (024) 3852-6285 - Fax: (024) 3563-2169
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Mạnh Hải - Chủ tịch HĐQT
Số lượt truy cập: .
Số người trực tuyến: .
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,