HEC - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm (2008-2012)


03:17' CH-13, 13/06/2012

Bảng chỉ tiêu dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh 05 năm (2008-2012)

Đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 26/4/2008:


Mục tiêu tổng quát của chiến lược phát triển Tổng công ty:

 • Nghiên cứu phát huy tối đa mô hình hoạt động mới Công ty mẹ - Công ty con trong cơ chế thị trường để ổn định và phát triển.
 • Chuẩn bị cơ sở vật chất, con người, công nghệ để hội nhập quốc tế trong thời gian tới.
 • Nâng cao khả năng thích ứng của hệ thống quản lý thông qua việc áp dụng các công nghệ quản lý tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty
 • Tổ chức quản lý, khai thác lao động quá khứ có hiệu quả, nâng cao năng suất lao động và chất lượng đồ án.
 • Chiến lược xây dựng thương hiệu và quản lý chất lượng.
 • Tăng cường đầu tư cho công tác quảng bá thương hiệu, giới thiệu các sản phẩm chất lượng cao, các dự án tiêu biểu trên các phương tiện đại chúng đặc biệt là Internet thông qua trang Web của Tổng Công ty.
 • Chiến lược về phát triển và ứng dụng công nghệ, kỹ thuật mới:
  • Triển khai các đề tài NCKH phục vụ cho công tác Tư vấn để nâng cao chất lượng và rút ngắn thời gian thực hiện; chuẩn hoá Xây dựng Quy trình thiết kế các sản phẩm chính của Tổng Công ty .
  • Tin học hóa công tác quản lý trong các khâu: Xây dựng và điều hành Kế hoạch, Công tác kế toán, Công tác quản lý hành chính để nâng cao hiệu quả công tác Quản lý trong mô hình mới.
  • Xây dựng hệ thống thông tin Khoa học kỹ thuật và lưu trữ để khai thác tốt nhất giá trị lao động quá khứ và bảo toàn giá trị tri thức của Tổng Công ty trên cơ sở hiện có trong Thư viện, lưu trữ.
  • Xây dựng lộ trình từng bước trang bị các phần mềm có bản quyền cho hệ thống máy tính trong Tổng Công ty với mục tiêu hội nhập và phát triển ra các thị trường Tư vấn nước ngoài.
  • Khuyến khích và hỗ trợ thích đáng để mọi thành viên trong Tổng Công ty phát triển ứng dụng công nghệ mới.

Chi tiết phương án sản xuất kinh doanh cho 05 năm giai đoạn (2008-2012) được xem tại đây.


Số lượt xem: 1594  -  Cập nhật lần cuối: 09/08/2012 08:51' SA
Các bài viết khác:
Thư viện ảnh

Tài nguyên

© 2012 Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: 95/2 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội - Tel: (024) 3852-6285 - Fax: (024) 3563-2169
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Mạnh Hải - Chủ tịch HĐQT
Số lượt truy cập: .
Số người trực tuyến: .
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,