HEC - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam

04:19' CH 07/09/2022
02:19' CH 09/08/2022
02:11' CH 09/08/2022
Quy chế hoạt động của HĐQT (Sửa đổi, bổ sung lần thứ Hai) (Ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính) đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2027 thông qua ngày 30/06/2022.
09:22' SA 09/08/2022
04:35' CH 20/07/2022
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Thay đổi lần thứ 7) của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP
05:19' CH 07/04/2022
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP (Sứa đổi, bổ sung lần thứ 6)
03:23' CH 21/07/2021
Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (Sửa đổi, bổ sung lần thứ Nhất) (Ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020) đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2018-2023 thông qua ngày 29/06/2021.
Liên hệ với HĐQT
Thông tin liên lạc
Họ Tên:
*
Địa chỉ:
*
Điện thoại:
*
E-mail:
*
Thông tin thêm:
Nội dung liên hệ
Tiêu đề:
*
Mã cổ đông:
*
Nội dung:
*
File đính kèm:
Mỗi file đính kèm có dung lượng không được vượt quá 2048 KB
Mã kiểm tra:
VIE Portal NG Captcha Image*

Tài nguyên

© 2012 Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: 95/2 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội - Tel: (024) 3852-6285 - Fax: (024) 3563-2169
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Mạnh Hải - Chủ tịch HĐQT
Số lượt truy cập: .
Số người trực tuyến: .
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,