HEC - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam

Chuyên ngành Dự toán


11:41' SA-04, 04/09/2011

HEC đã lập dự toán cho nhiều dự án xây dựng thuỷ lợi, thuỷ điện từ tổng mức đầu tư, tổng dự toán và dự toán chi tiết.

Năng lực chuyên môn:

Nhiệm vụ chính của chuyên ngành dự toán gồm có:

 • Lập tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình gồm có:
  • Chi phí xây dựng;
  • Chi phí thiết bị;
  • Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư;
  • Chi phí quản lý dự án và chi phí khác;
  • Chi phí dự phòng.
 • Lập tổng dự toán xây dựng công trình gồm có:
  • Chi phí xây dựng,
  • Chi phí thiết bị,
  • Các chi phí khác được tính trong dự toán xd công trình và chi phí dự phòng,
  • Chi phí quản lý dự án và một số chi phí khác của dự án.
 • Lập dự toán xây dựng công trình gồm có:
  • Chi phí xây dựng;
  • Chi phí thiết bị;
  • Chi phí khác;
  • Chi phí dự phòng;
 • Ngoài ra còn lập dự toán phục vụ công tác đấu thầu, thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Các quy chuẩn, tiêu chuẩn tiêu biểu sử dụng trong quá trình thiết kế:

 • QCVN 04 - 01:2010/BNNPTNT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thành phần, nội dung lập Báo cáo đầu tư, Dự án đầu tư và Báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án thuỷ lợi.
 • QCVN 04 - 02: 2010/BNNPTNT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thành phần, nội dung hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công công trình thuỷ lợi.
 • Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam gồm 11 tập:
  • Tập 1- Tiêu chuẩn quy hoạch, Khảo sát, trắc địa xây dựng;
  • Tập 2- Tiêu chuẩn quy định chung về thiết kế xây dựng;
  • Tập 3- Tiêu chuẩn thiết kế công trình xây dựng;
  • Tập 4- Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu xây dựng;
  • Tập 5- Tiêu chuẩn thiết kế và lắp đặt trang thiết bị kỹ thuật công trình;
  • Tập 6- Tiêu chuẩn vật liệu và cấu kiện xây dựng;
  • Tập 7- Tiêu chuẩn phòng chống cháy nổ công trình và an toàn xây dựng;
  • Tập 8- Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu công trình xây dựng;
  • Tập 9- Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu kết cấu thép và bê tông cốt thép;
  • Tập 10-Tiêu chuẩn chất lượng đất, nước, không khí và phương pháp thử;
  • Tập 11- Tiêu chuẩn phương pháp thử và vật liệu xây dựng.
 • Định mức dự toán xây dựng cơ bản.
 • Đơn giá xây dựng cơ bản.

Công cụ, phương tiện sự dụng trong thiết kế:

 • Máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy in, máy chiếu, ô tô,…
 • Phần mềm:
  • Phần mềm AUTOCAD 2012 có bản quyền;
  • Phầm mềm SAP2000 UTIMATE Version V15 có bản quyền;
  • Phần mềm ABACUS có bản quyền;
  • Bộ phần mềm GEOSLOPE có bản quyền (gồm phần mềm tính toán ổn định Geoslope/W, phần mềm tính thấm 2D và 3D seep/w; phần mềm tính toán ứng suất Sigma/w);
  • Phần mềm thiết kế kênh TKK mua bản quyền từ công ty Hài Hòa;
  • Phần mềm Window, winword,…. và các phần mềm văn phòng khác;
  • Các phần mềm có bản quyền khác: Phần mềm quản lý tài nguyên số, phần mềm điều hành quản lý văn bản đi đến, …
  • Và nhiều phần mềm ứng dụng khác: MAPINFO, ARCVIEW, AUTOCAD... và nhiều mô đun phần mềm con phục vụ thiết kế do HEC viết như: phần mềm tính toán mặt cắt kênh, phần mềm vẽ đường mặt nước trong kênh hở, phần mềm nội suy, phần mềm tính diện tích đào đắp,….
 • Các dự án đã thực hiện lưu tại kho lưu trữ của HEC

Các dự án tiêu biểu đã tham gia thực hiện:

Chi tiết xem phần Dự án.

Đội ngũ chủ nhiệm chuyên ngành Dự toán

Chi tiết xem phần chuyên gia dự toán.

Số lượt xem: 1300  -  Cập nhật lần cuối: 14/09/2012 04:05' CH
Thư viện ảnh

Tài nguyên

© 2012 Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: 95/2 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội - Tel: (024) 3852-6285 - Fax: (024) 3563-2169
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Mạnh Hải - Chủ tịch HĐQT
Số lượt truy cập: .
Số người trực tuyến: .
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,