HEC - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam

Quy chế nội bộ về quản trị (Sửa đổi, bổ sung lần thứ Hai)


02:19' CH-09, 09/08/2022

Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP ( Sửa đổi, bổ sung lần thứ Hai) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2027 thông qua ngày 30/6/2022. (Ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính)

Mời Download để xem nội dung chi tiết!

Số lượt xem: 20  -  Cập nhật lần cuối: 07/09/2022 08:58' SA
Thư viện ảnh

Tài nguyên

© 2012 Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: 95/2 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội - Tel: (024) 3852-6285 - Fax: (024) 3563-2169
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Mạnh Hải - Chủ tịch HĐQT
Số lượt truy cập: .
Số người trực tuyến: .
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,