HEC - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam

Quy chế ký kết, thực hiện và thanh toán các hợp đồng SXKD


04:19' CH-07, 07/09/2022

Quyết định số 87/QĐ-HĐQT ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng quản trị đã ban hành Quy chế ký kết, thực hiện và thanh toán các hợp đồng SXKD của Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP.

Quy chế có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2022. Các quy định trước đây trái với Quy chế này đều bị bãi bỏ.

Nội dung Quy chế về việc ký kết, thực hiện và thanh toán chi phí các hợp đồng SXKD trong hoạt động tư vấn.

Số lượt xem: 9  -  Cập nhật lần cuối: 07/09/2022 04:20' CH
Thư viện ảnh

Tài nguyên

© 2012 Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: 95/2 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội - Tel: (024) 3852-6285 - Fax: (024) 3563-2169
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Mạnh Hải - Chủ tịch HĐQT
Số lượt truy cập: .
Số người trực tuyến: .
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,