HEC - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam

 

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nhiệm kỳ (2022-2027)

 
10:29' SA-30, 30/05/2024

Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC) trân trọng kính mời các quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nhiệm kỳ (2022-2027). Cụ thể như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu từ 08 giờ 30 phút, Thứ Hai, ngày 24 tháng 06 năm 2024.
2. Địa điểm: Phòng họp Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Thủy lợi 3 (HEC3) - Số 30 Trịnh Phong, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
3. Nội dung Đại hội:

 • Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
 • Báo cáo của HĐQT về hoạt động quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 • Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
 • Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
 • Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
 • Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2024;
 • Tờ trình thông qua thù lao của TVHĐQT, TVBKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024;
 • Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát;
 • Ứng cử/đề cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
 • Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

4. Thành phần: Tất cả các cổ đông có tên trong "Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán" do Tỏng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp cho HEC ngày 16/05/2024 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

5. Tài liệu:

Kính mời Quý cổ đông xem thông tin chi tiết tại các đường link dưới đây:

6. Xác nhận tham dự Đại hội: Do số lượng cổ đông lớn, để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị quý Cổ đông gửi Giấy xác nhận, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về Ban thư ký Hội đồng quản trị HEC trước 17g00 ngày 19/06/2024 thông qua một trong các hình thức sau:

 • Gửi thư đảm bảo tới địa chỉ: Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP, số 2 ngõ 95, phố Chùa Bộc, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
 • Địa chỉ Email: vanphong@hec.com.vn.

Rất hân hạnh được đón tiếp!.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HEC

Số lượt xem: 243  -  Cập nhật lần cuối: 30/05/2024 05:12' CH
Thư viện ảnh
 

  Tài nguyên  

© 2012 Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: 95/2 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội - Tel: (024) 3852-6285 - Fax: (024) 3563-2169
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Mạnh Hải - Chủ tịch HĐQT
Số lượt truy cập: .
Số người trực tuyến: .
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,