HEC - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam

04:29' CH 20/03/2024
Gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP trước ngày 30/06/2024.
03:46' CH 25/01/2024
Quyết định số 05/2024/QĐ-HĐQT ngày 25/01/2024 về việc thay ông Vũ Văn Chinh là người đại diện phần vốn của HEC tại Công ty liên kết và Công ty liên doanh
03:37' CH 25/01/2024
Quyết định số 05/2024/QĐ-HĐQT ngày 25/01/2024 của HĐQT về việc giao nhiệm vụ cho ông Vũ Văn Chinh-Tổng Giám đốc Tổng Công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt nam-CTCP (HEC) là người đại diện phần vốn của HEC tại các Công ty liên kết và Công ty liên doanh sau đây:
1. Công ty liên kết: - Công ty cổ phần tư vấn khảo sát và xây dựng số 2 (ICC2)
- Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư thủy lợi, thủy điện (HEC17)
2. Công ty liên doanh: Công ty tư vấn công trình Châu Á-Thái Bình Dương (APECO)
05:19' CH 05/01/2024
Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh, sinh ngày 23/01/1981 giữ chức vụ Giám đốc Tài chính kể từ ngày 05/01/2024
04:05' CH 03/01/2024
Danh sách cổ đông lớn của Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam-CTCP
04:02' CH 31/07/2023
Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam-CTCP thông báo thay đổi nhân sự
04:28' CH 22/06/2023
Chiều ngày 14/06/2023, HEC tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Trang: 1 2 3 4 5 6 .. 27
Liên hệ với HĐQT
Thông tin liên lạc
Họ Tên:
*
Địa chỉ:
*
Điện thoại:
*
E-mail:
*
Thông tin thêm:
Nội dung liên hệ
Tiêu đề:
*
Mã cổ đông:
*
Nội dung:
*
File đính kèm:
Mỗi file đính kèm có dung lượng không được vượt quá 2048 KB
Mã kiểm tra:
VIE Portal NG Captcha Image*

Tài nguyên

© 2012 Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: 95/2 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội - Tel: (024) 3852-6285 - Fax: (024) 3563-2169
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Mạnh Hải - Chủ tịch HĐQT
Số lượt truy cập: .
Số người trực tuyến: .
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,