HEC - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam

09:12' CH 20/04/2023
Tỏng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP công bố Báo cáo thường niên năm 2022
01:37' CH 31/01/2023
Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022.
09:50' SA 02/08/2022
Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC) công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022
03:43' CH 08/04/2022
Báo cáo thường niên năm 2020
05:01' CH 15/04/2021
Báo cáo thường niên năm 2020
02:03' CH 13/04/2020
03:07' CH 16/04/2018
Thực hiện quy định của Luật Chứng khoán và Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC) lập báo cáo thường niên năm 2018 gồm các nội dung sau đây:

Thông tin chung/General information.
Tình hình hoạt động trong năm 2018/Yearly Operations 2018.
Báo cáo và đánh giá của Ban TGĐ/Report and assessment of the Board of Management.
Đánh giá của HĐQT về hoạt động của HEC/Assessments of the Board of the Management on the HEC operation.
Quản trị công ty/Corporate Governance.
Báo cáo tài chính/Financial statements.

Chi tiết: Báo cáo thường niên năm 2016 xem tại đây
Trang: 1 2
Nghị quyết
Liên hệ với HĐQT
Thông tin liên lạc
Họ Tên:
*
Địa chỉ:
*
Điện thoại:
*
E-mail:
*
Thông tin thêm:
Nội dung liên hệ
Tiêu đề:
*
Mã cổ đông:
*
Nội dung:
*
File đính kèm:
Mỗi file đính kèm có dung lượng không được vượt quá 2048 KB
Mã kiểm tra:
VIE Portal NG Captcha Image*

Tài nguyên

© 2012 Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: 95/2 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội - Tel: (024) 3852-6285 - Fax: (024) 3563-2169
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Mạnh Hải - Chủ tịch HĐQT
Số lượt truy cập: .
Số người trực tuyến: .
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,